Systemisch werken | infobulletin

Organisaties

Teams en organisaties verkeren in een voortdurende staat van verandering. En de veranderingen gaan daarbij steeds sneller. Die toename van het tempo zorgt ervoor dat steeds meer mensen in organisaties moeite hebben met het verwerken ervan. Leidinggevenden weten daarbij soms ook even niet meer hoe ze de veranderingen moeten managen of missen simpelweg de competenties. Veranderingen veroorzaken nu eenmaal onrust en zetten contacten tussen mensen onder druk.

Systemisch Werken biedt openingen voor duurzame veranderingen, waar bestaande werkwijzen en theorieën over de rol van de organisatiecultuur bij veranderingsmanagement vaak onvoldoende handvatten geven. Nog vaak worden daarmee pogingen gedaan om antwoord te geven op de snelheid van de veranderingen, of door mee te gaan in het vele van de veranderingen. Daardoor richt de aandacht van het veranderingsmanagement zich op processen en zaken die aan de oppervlakte liggen. Waar veranderingen onderdeel zijn gaan uitmaken van het probleem, roept dit feit op tot de noodzaak om te kunnen leren van veranderingsprocessen. Dit vraagt om ruimte voor dialoog en onderzoek binnen teams. Systemisch werken biedt door gebruik te maken van het Wetende Veld openingen die verder reiken dan oeverloze discussies of het innemen van machtsposities, waarin het veranderingsproces hoofdzakelijk verliezers oplevert. Zowel de medewerkers / de teamleden als de leiders kunnen leren, om voorbij macht en onmacht werkelijk contact te onderhouden en invloed uit te oefenen ten bate van de organisatie.

Om werkelijk inzicht te krijgen hoe een organisatie of een team zich zal ontwikkelen en in welke richting, is de zogenaamde onderstroom in het onderlinge contact binnen de organisatie bepalend. Open eindjes – niet transparant verlopen processen in het verleden – hebben de neiging zich te herhalen binnen organisaties en beïnvloeden de keuzes en procedures in het hier en nu. Zolang er een open eindje is, blijft dat de dynamiek op een verborgen manier bepalen in een vast patroon: het organisatiescript. Dit script kan belemmeringen opleveren in het maken van contact, zowel met externe partijen alsook intern de organisatie. Het boven tafel krijgen en helder maken van het script binnen de organisatie is noodzakelijk om duurzame veranderingen te creëren en te borgen.

organisaties

Veranderingen brengen ook veel zaken aan het licht die voorheen onbesproken bleven. Dit kan nieuwe kansen bieden, waarvoor nieuwe openingen gezocht kunnen worden in de samenwerking! Door veranderingen komen soms tegengestelde persoonlijke belangen naar boven, die erom vragen om waarden met elkaar te delen. Door de systemische benadering kunnen lastige situaties, ongemakken en kwetsbaarheid op een milde wijze zichtbaar worden gemaakt. Dit kan binnen teams en organisaties helpen om de gemeenschappelijke zoektocht vorm te geven. Vanuit een gezamenlijke inspanning kan de kracht en energie worden gevonden voor nieuwe oplossingen. Dan is er ook weer ruimte om samen met het team of in het grotere geheel van een organisatie aan de slag te gaan met teamvorming en het ontwikkelen van individuele competenties.

Agenda voor Systemisch Werken in opleidingen, trainingen, workshops: