Systemisch werken | infobulletin

Inspiratie

In beeld en geluid

 

Vandaar!

Een impressie:
IMG-20171128-WA0007 IMG-20171128-WA0006 IMG-20171128-WA0005 IMG-20171128-WA0004 IMG-20171128-WA0002 IMG-20171128-WA0001 IMG-20171128-WA0000

 

 
Love Alexander Milov
Innerlijk Kind, Love, Alexander MilovInnerlijk Kind, Love, Alexander Milov toelichting

Cartoons

inspiratie1

inspiratie2

inspiratie3

 

Spiegelingen

DSCN7482-w1024-h1025

 

Spiegelingen tonen dualiteiten die we in het leven kunnen ontmoeten. Zo boven, zo onder. Zo daar, zo hier. Zo ver weg, zo dicht bij. Door de rimpelingen in het leven op aarde zijn het geen perfecte spiegels, maar weergaven die de dynamiek van het leven insluiten.
Spiegelingen zijn uitzichten, die er slechts een kort moment zijn. Dan verandert er al weer iets. Spiegelingen vervelen daardoor nooit. Er is altijd weer ruimte voor een nieuw uitzicht.

> Meer foto’s

Video’s:

> Het feest van lidmaatschap
> Volgen en leiden: Baby Modern Dance
> Bert Hellinger
> Ursula Franke
> Uitnodiging door een kind
> Volgorde

 

Boekentips

Vonken van verlangen, Wibe Veenbaas en Joke Goudswaard
De Maskermaker, Wibe Veenbaas, Joke Goudswaard, Henne Arnolt Verschuren
De verborgen dynamiek van familiebanden, Bert Hellinger
De bewegingen van de geest, Bert Hellinger
Gedachten aan God, Bert Hellinger
De wijsheid is voortdurend onderweg, Bert Hellinger
Menselijke contacten, Relatie – communicatie – contact, Virginia Satir
De vijfde discipline, De kunst en praktijk van de lerende organisatie, Peter Senge
Ouders op hún plek, Samenwerken in de driehoek cliënt, ouders en begeleider, Chiel Egberts
Het elastiek tussen lichaam en ziel, Verkenningen in het grijze gebied tussen hooggevoeligheid en autisme, Hans Lemmens
The rules of parenting, Richard Templar
Ik ben toch té gek! Een positieve kijk op passend onderwijs, Ivo Mijland

Binnenkort:
OpVoeden, deel I, De voedende ouder, Willem de Bondt
OpVoeden, deel II, Leiderschap in ouderschap, Willem de Bondt

 

Gedichten


Ik wil je liefhebben zonder je vast te houden

Je waarderen zonder te oordelen
Meegaan zonder beslag op je te leggen
Je uitnodigen zonder te eisen
Je alleen laten zonder schuld te voelen
Kritiek geven zonder je iets kwalijk te nemen
Je helpen zonder je te beledigen

Als ik van jou ditzelfde kan ontvangen
Leren we elkaar werkelijk kennen
En zal ons leven verrijkt worden

Virginia Satir

 

Boosheid maakt me groot
Groter dan ik ben
Angst maakt me klein
Kleiner dan ik ben
Liefde maakt me heel
Heelt me dat ik ben
Die ik diep van binnen ken

Henk Wolters

 

Of hoe dat heet

Gelukkig dat
het licht bestaat
en dat het met
me doet en praat
en dat ik weet
dat ik er vandaan kom
van het licht
of hoe dat heet

Uit : Holte van het licht  -1975, Hans Andreus

 

De zachte krachten zullen zeker winnen 
in ’t eind — dit hoor ik als een innig fluistren 
in mij: zoo ’t zweeg zou alle licht verduistren 
alle warmte zou verstarren van binnen.

De machten die de liefde nog omkluistren 
zal zij, allengs voortschrijdend, overwinnen, 
dan kan de groote zaligheid beginnen 
die w’als onze harten aandachtig luistren

in alle teederheden ruischen hooren 
als in kleine schelpen de groote zee. 
Liefde is de zin van ’t leven der planeten

en mensche’ en diere’. Er is niets wat kan storen 
’t stijgen tot haar. Dit is het zeekre weten: 
naar volmaakte Liefde stijgt alles mee.

Uit: Verzonken grenzen -1918, Henriette Roland Holst

 

SAMEN delen

1 lichaam,
1 geest,
en toch met zovelen.
Gebroken in stukjes en meerdere delen.
Wie kan mij helen?

Wie kan mij helen?
Vele vragen die ik wil stellen,
vragen die wachten op antwoorden die ik wil horen.
Zo vele mensen en zo vele antwoorden,
maar ze storen.
Ze passen niet bij mij,
nog steeds niet blij.

Ik wil zo graag helen,
maar geen antwoorden meer stelen.
Ik ga SAMEN delen met zo velen,
dan zal ik helen.
Wat fijn dat het mag en dat het kan,
daar word ik weer sterker van!
Wat wist ik hier nou van …

SAMEN delen en helen,
helen en delen,
voor zovelen.

Karin Koekkoek

 

Een groot hallo voor jou,
Altijd aanwezig en o zo krachtig. 
Wat ken ik je goed,
Immer tijdloos in het moment.

Ik weet dat je er bent,
Ook al verlies ik je soms uit het oog. 
Het weten geeft vertrouwen,
En opent de weg om te komen en te gaan. 

Vanuit zijn kan ik met jou verbinden,
Aandacht is wat jij me brengt. 
Maar hoe zal ik je noemen?
Voor eeuwig en altijd het NU.

Maaike de Wilde

getij copy (002)

 

Uitspraken

 

Albert Einstein (vrij vertaald)

“Een menselijk wezen is een deel van een veel groter geheel, dat door ons het universum wordt genoemd. Dit deel is begrensd door ruimte en tijd.

De mens ervaart zichzelf, zijn gedachten en zijn gevoelens als iets wat hem van alle andere wezens scheidt – een soort optische illusie van zijn bewustzijn.

Deze illusie is voor ons als een gevangenis, die ons beperkt tot onze persoonlijke belangen en tot liefde voor slechts een paar personen die heel dicht bij ons staan.

Het is onze taak onszelf te bevrijden uit deze gevangenis door onze cirkel van compassie uit te breiden, opdat we alle levende wezens en de gehele natuur in al haar schoonheid insluiten.”

——-

“Mensen zijn als fietsen. Ze kunnen in balans blijven zolang ze bewegen.”

——-

“Onze intuïtie is een heilige gift en onze ratio is een betrouwbare dienaar.
We hebben een samenleving gemaakt die de dienaar eert en die de gift is vergeten.”

 

Surinaams spreekwoord

Als je stenen op je weg laat liggen, struikelen je kinderen erover.

 

Ierse spreuk

Mothers hold their children’s hands a while
and their hearts forever.

 

Quotes

Wees liever een onvolmaakte leider dan een perfecte toeschouwer
(Lodewijk Asscher in College tour)

 

We moeten terug naar de bron in onszelf en een weg van inwijding doormaken om bij ons ware Zelf te komen, waarmee we in verbinding met het goddelijke kunnen komen.
(Johan Pameijer, De vergeten waarheid)

 

Het is de verbinding van verleden en toekomst die ons kan bevrijden van de benauwde gevangenis die het heden kan zijn als je vergeten bent hoe het was, als je niet meer durft te dromen over hoe het kan zijn. Vertellen, verbinden, verheffen. Dat is broederschap.
(Frans Timmermans, Broederschap)

 

Agenda voor Systemisch Werken in opleidingen, trainingen, workshops: