Systemisch werken | infobulletin

Verbinding en voeding

Verbinding en voeding zijn twee verschillende begrippen, waartussen een belangrijke relatie bestaat. 
Om het met een metafoor te duiden: Een elektriciteitskabel zorgt voor de verbinding van de elektriciteitscentrale tot aan het elektrische apparaat, dat we door die verbinding van elektrische voeding kunnen voorzien zodat het apparaat kan werken. 
De voeding stroomt door de verbinding die er is. De opvoeding stroomt van ouder naar kind, door de verbinding die er tussen beide is. Voeding is energie. De verbinding is de relatie tussen ouder en kind, die er hoe dan ook is. De verbinding stelt de ouder in staat om deel te nemen, om te bestemmen, en om voeding aan te nemen en door te geven.

Agenda voor Systemisch Werken in opleidingen, trainingen, workshops: